Nefrostomi | Böbrek toplayıcı sistemi drenajı

Nefrostomi kısaca deriden böbrek toplayıcı sistemine girilerek bir kateter yerleştirilmesidir. Buna nefrostomi kateteri adı verilir.

Böbrek toplayıcı sisteminde tıkanma

Böbrekler vücutta kanın filtresi gibidir. Vücuttaki kan böbreklere gelir, böbrek o kanı süzer ve zararlı maddeleri ayıklayarak idrar yollarına gönderir ve idrar olarak vücuttan dışarı atar.

Bazı hastalıklarda böbrek bu görevi yapamaz. Böbrek hastalıkları bunlardan biridir. Böbrek kanallarında tıkanma bir başka sebeptir. Böbrek kanallarında tıkanma olduğunda zararlı maddeler içeren sıvı vücuttan atılamaz ve birikir. Bu da ek sorun yaratır. Bazı durumlarda tıkanan böbrek kanallarına drenaj gerekir yani akımı farklı bir yönden yapmak gerekir. Bu genellikle mesaneden girilerek tıkalı bölgeye bir kateter konması şeklinde olur ancak bazen bu başarılı olmaz o zaman böğür dediğimiz sağ ve sol yandan deri içinden böbrek toplayıcı sistemine girilip bir hortum yerleştirilir ve idrar bu hortumdan dışarı alınır, böylece idrarın birikmesi engellenir. Buna nefrostomi drenajı adı verilir.

Tıkanma neden olur?

Tıkanma en çok taş ve tümör nedeniyle olur.

Bir nefrostomi kateteri yerleştirilmesi. Böbrekte idrar toplama kısmında bir tıkanma var ve idrar böbrekte birikerek böbreğe zarar veriyor. Böbrek içine bir iğne ile girilir ve plastik bir tüp (nefrostomi kateteri) yerleştirilir. Bu kateter idrarı dışarı alır ve böbreğin zarar görmesini engeller.

Nefrostomi (Böbrek toplayıcı sistemi drenajı)

Nefrostomi (Böbrek toplayıcı sistemi drenajı)

Nefrostomi kısaca deriden böbrek toplayıcı sistemine girilerek bir kateter yerleştirilmesidir. Buna nefrostomi kateteri adı verilir.

İdrar yollarında tıkanmasının giderilmesi iki şekilde olur.

flexima beauty

  1. Mesaneden girilerek buraya bir plastik kateter (stent) yerleştirilir. Bu işlemi Üroloji uzmanları yapar.
  2. Perkütan nefrostomi (deriden girilerek nefrostomi): Mesaneden girilerek idrar toplayıcı sistemindeki tıkanma giderilemezse deriden girilerek böbrek toplayıcı sistemine bir kateter yerleştirilir. Nu drenaj kateteri (tüpü) bir idrar torbasına bağlanarak idrar bu yolla dışarı alınır ve vücuda zarar vermesi engellenir.

Tıkanma olduğu sürece bu kateter yerinde kalır. Tıkanma giderildiğinde çıkarılır. Bazen bir kaç ay süre kateter vücutta kalması gerekir. Kateterin ne kadar kalması gerektiği tedavi süresiyle ilgilidir.


Drenaj Tedavisi

Koç Üniversitesi Hastanesi, Davutpaşa Caddesi No:4 34010 Topkapı, İstanbul, Türkiye

0850 250 8 250   Çağrı Numarasından Girişimsel Radyoloji Bölümü