Pankreas Biyopsisi

Pankreas iğne biyopsisi pankreas kanserlerinde kesin tanı koymak için ultrason ya da bilgisayarlı tomografi eşliğinde ameliyatsız olarak yapılır.

  • Görüntüleme eşliğinde yapılan pankreas iğne biyopsisi ultrason ya da bilgisayarlı tomografi eşliğinde yapılır.
  • Pankreas iğne biyopsisi genellikle pankreas tümörlerinde kesin tanı koymak için yapılır.
  • İşlem ağrısız ve kolaydır. İşlemden önce 4 saat aç olunması yeterlidir. Bazen buna da gerek olmayabilir.
  • Biyopsi işleminde sadece iğnenin deriden girdiği noktanın uyuşturulması yeterlidir. Tüm ağrıyı kesecektir. Ancak bazen hastalarımızın heyecan ya da korku hissetmesi nedeniyle damardan ağrı kesici ve rahatlatıcı ilaçlar verilerek işlem çok daha konforlu bir şekilde yapılabilir. İşlemden sonra 2-3 saatlik gözlem sonrası hasta evine gönderilir.

Pankreas iğne biyopsisi

Hemen her zaman bir pankreas tümöründen alınır. Günümüzde ameliyatla biyopsi yöntemi hemen hiç kullanılmaz, çünkü tüm pankreas kitle biyopsileri iğne ile alınabilir. Bu işlem bir görüntüleme yöntemi (ultrason ya da tomografi) eşliğinde yapılabilir. Görüntüleme yöntemi olarak ultrason ya da bilgisayarlı tomografi kullanılır.

Pankreas kanserlerinde tümörün tipini anlamak için genellikle iğne biyopsisi gerekir.

Pankreas biyopsisi

Ne amaçla yapılır?

Pankreas biyopsisi hem pankreasta var olan bir tümörün iyi ya da kötü huylu olduğunu ortaya çıkaracak hem de tedavi planlaması için tümöre ait tüm tiplendirmeleri yapacaktır.

Görüntüleme eşliğinde iğne biyopsisi güvenli bir yöntem midir?

Son derece güvenli bir yöntemdir. Her işleme ait riskler ya da gelişebilecek sorunlar vardır. Bunlar oldukça seyrektir ve aşağıda belirtilmiştir. Doktorunuz bu konuda sizi bilgilendirecektir.

Pankreas iğne biyopsisi

İğne biyopsilerinde kullanılan iğnelerin en kalını resimde görüldüğü gibi 1 mm den daha incedir. Pankreas ince iğne aspirasyonunda daha da ince iğneler kullanılır.
İğne biyopsisi nasıl yapılır sayfasında işlem anlatılmıştır.

Pankreas iğne biyopsisi riskleri nelerdir?

Tüm iğne biyopsieri genellikle çok güvenli yöntemlerdir. Sorun yaşama ihtimali çok düşüktür.

İşlemden sonra iğne ile girim noktasında hafif ağrı olabilir.

Biyopsi sonrası en önemli sorun kanamadır. Ancak pankreas tümörlerinde kanam ihtimali son derece düşüktür.


Biyopsi

Koç Üniversitesi Hastanesi, Davutpaşa Caddesi No:4 34010 Topkapı, İstanbul, Türkiye

0850 250 8 250   Çağrı Numarasından Girişimsel Radyoloji Bölümü