Safra Yolları Drenajı

Biliyer drenaj ya da safra yolları drenajı safra yollarının tıkandığı bazı durumlarda yapılan ve safranın karaciğerde birikerek kişiye zarar vermesini engelleyen bir tedavi işlemidir.

Biliyer drenaj ya da safra yolları drenajı

Biliyer drenaj ya da safra yolları drenajı safra yollarının tıkandığı bazı durumlarda yapılan ve safranın karaciğerde birikerek kişiye zarar vermesini engelleyen bir tedavi işlemidir. Safra yollarındaki safra normalde safra kanalı ile bağırsağa akar ve yağlı yiyeceklerin sindirilmesine yardım eder. Safra yolları tıkandığında safra barsağa akamaz, safra yollarında birikir, burayı genişletir ve sonunda kana karışır. Bu hastada sarılık oluşturur.

Drenaj tedavisi uygulama fotoğrafı

Safra yolları tıkanması ileri yaşlarda genel olarak bir tümöre bağlıdır (pankreas tümörü, karaciğer tümörü ya da safra yolları tümörü gibi), ancak bir safra taşına ve bazen safra çamuruna bağlı da olabilir.

Safra yollarında tıkanması sarılık yapar buna tıkanma sarılığı denir (diğer sarılık türü tıkanmaya bağlı değil karaciğer hastalığına ya da karaciğer hasarına bağlıdır). Tıkanma sarılığı genel olarak sarılık dışında kaşıntı da oluşturur. Safra barsaklara geçemediği için büyük abdest rengi açılır, idrar rengi koyulaşabilir.

Safranın safra yollarında birikmesi ve barsağa akamaması safra yollarını genişletir ve safradaki bazı bileşenlerin (bilirübin) kana geçmesine yol açar. Safra yolları tıkanmalarında en önemli kan bulgusu sarılık ve kaşıntıdır. Tıkanma sarılığı uzun sürerse karaciğer hasarı oluşturabilir. Safra yolları drenajı safranın karaciğerde birikerek karaciğere ve genel olarak vücuda zarar vermesini engeller.

Safra yolları drenajı İki türlü yapılır

  1. Endoskopik bilyer drenaj: Ağızdan bir endoskop ile girilerek ince barsağa geçilir ve safra yollarının tıkalı kısmına bir plastik kateter (plastik stent) yerleştirilir. Bunu Gastrroenteroloji uzmanları yapar
  2. Perkütan biliyer drenaj: Girişimsel Radyoloji uzamanlarının yaptığı drenaj türüdür. Burada karın sağ yanından ya da ön kesiminden ince bir iğne ile safra yollarına girilerek safra yolları görüntülenir. Bu görüntüleme tanı için de önemlidir. Ardından safra yolları tıkanıklığını aşacak şekilde bir plastik kateter yerleştirilir ya da doğrudan bir metal stent yerleştirilebilir. Plastik kateter her zaman geri çıkarılabilir. Stentler kalıcıdır, tekrar çıkarılmaz.

Perkütan biliyer (safra yolları) drenaj

Perkütan kelimesi ameliyatsız ya da endoskopi kullanılmaksızın o işlemin deriden iğne yöntemi ile yapıldığını belirtir.

Perkütan safra yolları drenajı karın ortası ya da sağ tarafından ultrason veya floroskopi görüntüleri kullanarak yapılan bir işlemdir. İşlem ameliyat değildir, herhangi bir bıçak izi taşımaz.

Perkütan safra yolları drenajı genellikle hastaneye yatış gerektirmez.

expel family trans

Tüm işlem mutlaka damardan ağrı kesici ve sakinleştirici ilaçlar kullanılar yapılır çünkü normalde ağrılı olabilen bir işlemdir. Ancak ameliyathane şartlarına ya da narkoza gerek olmaz.

İşlem genellikle 30 dakika kadar sürer.

Sorunsuz bir işlemden sonra hastalar 2-3 saatlik gözlem sonrası evlerine gönderilir. Eğer hastanede yatıyorsa hastanede kalmaya devam eder. Hasta eve gönderilecekse kateter bakımı ile ilgili bilgiler verilir.

Biliyer drenaj kateteri genellikle bir torbaya başlanır ve safranın hem içeride doğal yolu olan barsağa akması hem de dışarı akması sağlanır. Etkili bir drenaj sonrası hastanın sarılığı ve varsa kaşıntı gibi yakınmalrı geçer. Bazen sarılığın tamamen normale dönmesi daha uzun zaman alabilir.

Tedavi süreci sonrası kateterin çıkarılması ya da safra yollarına metal bir stent yerleştirilmesi kararı verilir.


Drenaj Tedavisi

Koç Üniversitesi Hastanesi, Davutpaşa Caddesi No:4 34010 Topkapı, İstanbul, Türkiye

0850 250 8 250   Çağrı Numarasından Girişimsel Radyoloji Bölümü