Akciğer Biyopsisi

Akciğer iğne biyopsisi bilgisayarlı tomografi rehberliğinde yapılan ameliyatsız bir biyopsi şeklidir. Açık ya da kapalı ameliyat yöntemi ile yapılan biyopsi işlemine göre çok daha kolay ve emniyetli bir biyopsi şeklidir.

 • Akciğer iğne biyopsisi ince bir iğne ile akciğerden ya da akciğerdeki tümörden çok ince bir doku parçası alınmasıdır.
 • Bronkoskopik biyopsi göğüs hastalıkları uzamnı tarafından yapılır.
 • Tomografi eşliğinde iğne biyopsisi girişimsel radyoloji uzmanı tarafından yapılır.
 • Tomografi eşliğinden akciğer biyopsisi bilgisayarlı tomografi odasında yapılır.
 • İdeal şartlarda yapılırsa ağrısız, kolay ve güvenli bir işlemdir. 
 • İşlem sırasında hastanın ağrı duymaması ve işlemin konforlu geçmesi en önemli amaçtır. Bunun için hem iğne girim yeri uyuşturulur (lokal anestezi) hem de damardan ağrı kesici ve rahatlatıcı ilaçlar verilir (sedasyon ve analjezi).
 • İşlemden önce 6 saat açlık gerekir. Bunun amacı işlem sırasında hafif anestezi verilerek işlemin konforlu geçmesini sağlamaktır. 
 • İşlemden sonra akciğer havalanması ve kanama kontrolü için 2-4 saat hastanede gözetim altında kaldıktan sonra hasta evine gönderilir. 
 • Tüm biyopsi örneklerini patoloji bölümü değerlendirir ve rapor sonucu genellikle 3-4 gün içinde çıkar.

Akciğer iğne biyopsisi neden gerekir?

Akciğer dokusunda biyopsi gerektiren 3 temel hastalık vardır:

 1. Akciğer kanseri
 2. Akciğer dışından akciğere yayılım gösteren kanserler (metastazlar)
 3. Akciğerin iyi huylu hastalıkları ve iyi huylu tümörleri

Akciğer biyopsisi hemen her zaman bir tümör için yapılır.

Biyopside amaç

 1. Tümörün iyi ya da kötü huylu olduğunu anlamak
 2. Tümörün kesin tiplendirmesini ya da isimlendirmesini/sınıflamasını yapmak
 3. Bazı durumlarda tümörün genetik ya da molekül yapısına bakarak daha iyi tedavi verebilmek için.

Bazen kitlenin iyi ya da kötü huylu olduğunu ayıramadığımız için iğne biyopsisi istenir, bazen de kitlenin iyi ya da kötü huylu olduğunu tomografi ya da diğer görüntüleme yöntemleriyle anlarız ancak hangi tümör çeşidi olduğunu anlamak için biyopsi yaparız. Alınan doku örneği (ya da doku parçası) patoloji bölümünce incelenir, tümörün ne tür bir tümör olduğu kesinleşmiş olur.

Akciğer iğne biyopsisi en sık akciğer tümörlerinde tümörün kanser olup olmadığını anlamak için yapılır. Biyopsi sonucu hem tümörün iyi huylu ya da kötü huylu olduğu anlaşılır aynı zamanda akciğerde görülen yaklaşık 10-15 tip tümör içinde hangisi olduğu belirlenir.

Akciğer Biyopsisi

Bundan başka akciğerin dışında ama hemen komşuluğunda lenf bezlerinin büyümesinde de bazen biyopsi gerekebilir. Çok daha seyrek olarak, akciğerde bir kitle olmadan, akciğer dokusunun hastalıklarını ortaya koymak için yapılabilir.

İğne biyopsisi güvenli bir yöntem midir?

Görüntüleme eşliğinde ya da görüntüleme kılavuzluğunda alınan tüm iğne biyopsileri güvenli yöntemlerdir. Riskleri oldukça azdır. İşlem ağrısız bir şekilde yapılır.

Tüm dünyada akciğerdeki bir doku ya da tümörden biyopsi almanın bir kaç yöntemi vardır

 1. Bilgisayarlı tomografi eşliğinde iğne biyopsisi
 2. Bronkoskopi ile biyopsi
 3. Videoskopik (kapalı ameliyat) ya da açık ameliyat ile biyopsi.

Tüm bu yöntemler güvenlidir. Ameliyatsız olan yöntemlerin riski tabi ki daha azdır. Dünyada akciğerden biyopsi yapılması için en sık bilgisayarlı eşliğinde iğne biyopsisi yöntemi kullanılır. 

İğne biyopsisi hemen her akciğer kitlesinden alınabilir ancak hava yolu aracılığıyla yani bronkoskopi ile her kitleye ulaşmak ve biyopsi almak mümkün olmayabilir.

Akciğerde bir kitle tomografi ile görüntüleniyor

Akciğer Biyopsisi

Tomografi eşliğinde bir iğne tümöre yönlendiriliyor.

Akciğer Biyopsisi

İğne tam tümörün içinde olunca biyopsi alıyor.

Akciğer Biyopsisi

Akciğer biyopsi işleminden önce özel bir hazırlığa gerek var mıdır?

İşlemden önce var olan akciğer filmi ve tomografisi değerlendirilir. Kan alınarak kanama eğilimi olup olmadığı araştırılır. Bunun dışında 4-6  saatlik açlık gerekir. Başka hazırlığa gerek yoktur.

Akciğer biyopsisi için hastaneye yatış gerekir mi?

Bu tür işlemlerde genellikle hastaneye yatış yapılır ancak bu günübirlik yatıştır. Yani işlemden önce hastaneye yatış yapılır, işlemden sonra 2-3 saat gösetimaltında tutulur ve sonra eve gönderilir. Çok seyrek olarak akciğerde işleme bağlı bir sorun gelişirse bir günlük yatış gerekebilir.

İğne biyopsisi nasıl yapılır sayfasında konu ile ilgili detaylı bilgi bulabilirsiniz.

Akciğer iğne biyopsisi riskleri nelerdir?

Merkezimizde biyopsi işlemleri özel ikili iğne sistemi ile yapılır. Biyopsi alınacak bölgeye bir tek kere girilir ve bu iğnenin içinden asıl iğne yerleştirilerek bir girimle birden fazla örnek alınabilir. Bu hem biyopsinin kesin tanı verme ihtiğmalini artırır, hem de işlem riskini yani sorun gelişme ihtimalini azaltır. 

Akciğer biyopsileri sonrasında temel olarak iki önemli ama seyrek görülen risk vardır.

 1. Biyopsi sonrası kanama: Akciğerde biyopsi sonrası kanama %1-2 oranında görülür ve genellikle ciddi değildir. Ciddi kanama son derece seyrektir. Kanama olursa bunların büyük kısmı ek tedavi gerektirmez ve kendiliğinden düzelir. Ancak işlemden sonra öksürük ya da balgamla hafif kan bulaşmış tükürük gelmesi daha sıktır ve sorun yaratmaz. Bir kaç saat sonra bu tamamen düzelir. Bazı hastalarımız biyopsinin ciddi kanama oluşturacağı ya da çok tehlikeli olduğunu duyduklarını belirtir. Bu doğru değildir.  
 2. İkinci risk akciğer zarları arasına hava girmesidir (pnömotoraks). Bu daha sık görülür (neredeyse her 6-7 hastanın birinde) ama genelde sorun yaratmaz, tedavi gerektirmez çoğu zaman kendiliğinden düzelir. Hava birikimi her 100 hastanın 2 ya da 3 tanesinde belirgin olabilir ve akciğer boşluğuna bir tüp takmak gerekebilir. Tüp genellikle aynı gün çıkarılarak hastamız eve gönderilebilir ya da bir gün hastanede kalınması gerekebilir. Yani akciğer biyopsilerinde her 100 hastanın 2 ya da 3 ünde akciğere tüp takmak ve bazen bir gün hastayı hastaneye yatırarak gözlemlemek gerekebilir. Ama sonunda her şey düzelir ve sorun kalmaz.
 3. İşlemden sonra deriden iğne girilen noktada ağrı olabilir. Bazen girim yeri kaburgalara yakınsa sağ omuz ağrı ya da nefes almakta hafif ağrı olabilir. Bunları basit ağrı kesicilerle kolaylıkla giderebiliriz.

Günümüzde tüm biyopsileri görüntüleme eşliğinde ve ince iğnelerle yaptığımız için sorun gelişme ihtimali çok azdır.


Biyopsi

Koç Üniversitesi Hastanesi, Davutpaşa Caddesi No:4 34010 Topkapı, İstanbul, Türkiye

0850 250 8 250   Çağrı Numarasından Girişimsel Radyoloji Bölümü