Atardamar Anevrizması

Atardamar ya da damar anevrizması (balonlaşması) damar duvarında zayıflığa bağlı damarın bir kısmını genişleyerek balonlaşmasıdır.

Atardamar anevrizması (balonlaşması) nedir?

Atardamar anevrizması, damar duvarının değişik nedenlerle sağlamlığını kaybetmesi, buna bağlı da damarın balon gibi genişlemesidir. Balonlaşan (anevrizmatik hale gelen) bu damar duvarı artık sağlam değildir. Kan basıncının yüksek olması nedeniyle aylar ve yıllar içinde damar gittikçe daha genişler, duvarı daha da incelir ve sonunda damarın yırtılmasına yol açabilir.

Atardamar ya da damar anevrizması (balonlaşması) damar duvarında zayıflığa bağlı damarın bir kısmını genişleyerek balonlaşmasıdır.

Atardamar ya da damar anevrizması (balonlaşması) damar duvarında zayıflığa bağlı damarın bir kısmını genişleyerek balonlaşmasıdır.

Anevrizma Tedavisi

Anevrizma neden önemlidir?

Atardamarda balonlaşma olduğunda damar duvarı sağlamlığını kaybeder ve yırtılma ihtimali başlar. Damar ne kadar genişlerse damar duvarı o kadar gerilir, incelir ve yırtılma ihtimali o kadar artar. Genellikle damarda anevrizma yani balonlaşma başladıktan sonra aylar ve yıllar içinde yavaş yavaş genişleme devam eder. Damar ne kadar genişlerse yırtılma ihtimali o kadar yüksek olur. O nedenle tedavi gerekliliğine en çok damarın ulaştığı çapa göre karar verilir, ancak başka faktörlerde tedavi gerekip gerekmediğini etkiler. Yani her balonlaşma hemen tedavi gerektirmez

Ne tür belirti verir?

Anevrizmalar genellikle çok belirti vermez. Bazen ağrı yapar, bazen büyüklüğüne bağlı komşu organlara baskı yaparak şikayet oluşturabilir. Örneğin bir sinir demetine komşu olan damar genişlemesi bu sinirlere bası yaparak o sinirin görevini engeller.

Anevrizmalar asıl yeterince büyüyüp fark edilmeden kanama yaptığı zaman büyük sorun oluşturur. Bu iç kanamadır. Damar ne kadar büyük ya da ne kadar önemli bir organ içindeyse (örneğin beyin) o kadar büyük sorun yaratır.

Beyin damarlarında anevrizma kanaması çok ciddi sorun yaratabilir çünkü beyin hayati bir organdır. Karın damarlarında ana damarda (aort damarı) anevrizma varsa ve yırtılırsa bu damar çok büyük olduğu için ölümcül olabilir.

Nasıl tanı koyarız?

Anevrizmalar 1 cm'nin üstündeyse görüntüleme yöntemlerini kullanarak (ultrason, bilgisayarlı tomografi ve MR anjiyografi) kolaylıkla görüntülenir. Eskiden anevrizma tanısında sıklıkla kullanılan anjiyografi artık genellikle sadece tedavi için kullanılmaktadır.

damar balonlasmasi

Anevrizma tedavisi nasıldır?

Anevrizma yani damar balonlaşması tanısı konduğu zaman

  1. 1. Henüz anevrizma çok büyük değildir ve tedavi gerekmeyebilir. Bu durumda genellikle belli aralıklarla görüntüleme yöntemleri (tomografi, ultrason ya da emar) kullanılarak takip edilir. Bu aralık 6 ayda bir ya da yılda bir olabilir.
  2. 2. Tedavi gerektiriyorsa ya ameliyat ya da anjiyo tedavisi gerekir. Çoğunluğu ilaçlarla düzeltilemez.

Anjiyografi ile anevrizma tedavisi:

Anevrizmalar damar sorunu olduğu için artık hemen tümü anjiyografi ile tedavi edilebilir. Ancak bazı anevrizmada hala ameliyat tedavisi gerekebilir.

Anjiyoda iki temel yöntem kullanılır.

Birincisi özel kumaş kaplı stent (stent greft) yerleştirilerek tedavi. Düz seyirli anevrizma genellikle bu şekilde tedavi edilir.İkincisi anevrizma içinin doldurularak sağlamlaştırılması ve yırtılmasının engellenmesidir. Düz seyirli olmayan kıvrıntılı damarlardaki anevrizmalar genellikle böyle tedavi edilir.

Tıkama işlemine anevrizma embolizasyonu adı verilir. Bu tür anevrizmalarda yine anjiyografi yapılır. Anevrizma içine özel tıkayıcı malzemeler yerleştirilerek anevrizmanın kan basıncı ile teması kesilir ve yırtılması engellenir.


Anevrizma Tedavisi

Koç Üniversitesi Hastanesi, Davutpaşa Caddesi No:4 34010 Topkapı, İstanbul, Türkiye

0850 250 8 250   Çağrı Numarasından Girişimsel Radyoloji Bölümü