İğne Biyopsisi

İğne biyopsisi bir ameliyat işlemi değildir. Perkütan biyopsi, doku biyopsisi tru cut biyopsi olarak da bilinir. Girişimsel radyolojide tüm iğne biyopsisi ultrason ya da tomografi eşliğinde yapılır.

Biyopsi Nedir?

Biyopsi bir doku ya da tümörden kesin tanı koymak için küçük bir parça alınmasıdır. Eskiden biyopsilerin çoğu ameliyatla yapılırdı. İğne biyopsisi ameliyatsız olarak bu parçanın ince bir iğne yardımıyla alınmasıdır. Günümüzde hemen tüm biyopsiler ameliyata ihtiyaç olmadan iğne biyopsisi şeklinde alınır.

İğne biyopsisi bir ameliyat işlemi değildir. Bıçak izi olmaz. Günümüzde en güvenilir ve emniyetli biyopsi yöntemi görüntüleme eşliğinde yapılan iğne biyopsisidir. Bu işlemi genel olarak girişimsel radyoloji uzmanları yapar.

İğne Biyopsi

Görüntüleme eşliğinde iğne biyopsisi nedir?

İğne biyopsileri ya görüntüleme eşliğinde ya da görüntüleme kullanılmadan yapılır. Görüntülemeden kastedilen yöntem en sık ultrason ve bilgisayarlı tomografidir.

Görüntüleme eşliğinde biyopsi

İnsanlar genellikle biyopsi yapıldıktan sonra aynı gün evlerine gönderilir ve bir gün sonra normal yaşamlarına döner ve çalışabilir.

Karaciğer biyopsi

Biyopsi yaparken vücudun içini o anda görmek ve iğneyi görerek biyopsi yapacağımız hedefe ilerletme işlemine görüntüleme eşliğinde biyopsi diyoruz. Bu günümüzde en emniyetli ve kolay biyopsi yöntemidir. Adından da anlaşılacağı üzerine vücuda bıçak değmeden vücudun içi görüntüleme yöntemleri ile her an izlenir (ultrason tomografi gibi) ve iğnenin vücut içinde ilerlemesi her santimetresinde takip edilir.

Bazı bölümler iğne biyopsisini bir görüntüleme yöntemi kullanmadan körlemesine yapar. Bu durumda iğnenin bir başka yerden örnek alma ihtimali vardır. İğne vücuda girerken de izlenemez. Genellikle riskleri daha yüksek olduğu ve bazen sonuç veremediği için sık kullanılmaz.

Biyopsi iğneleri herhangi bir dokudan küçük ya da büyük parça almak amacıyla kullanılan iğnelerdir. İğne ne kadar ince olursa işlemin riski o derece az olur.

Karaciğer biyopsi

Biyopsiler kullanılan iğneye göre iki grupta incelenir:

  1. İnce iğne biyopsisi ya da ince iğne aspirasyon biyopsisi
    Bu iğneler 1 mm den çok daha incedir. Koldan kan alınan iğneler kadar ve hatta daha ince iğnelerdir.
    En önemli avantajı ince olmaları nedeniyle kanama riskinin hemen hiç olmamasıdır. Nodüler guatr durumunda tiorid bezi ve bu bez içindeki nodüllerden alınan biyopsi ince iğne aspirasyon biyopsisidir. Burada kalın iğne biyopsisine gerek yoktur.
    İnce iğnenin en önemli dezavantajı doku alamaması sadece küçük hücre örnekleri almasıdır. Bu nedenle ince iğne biyopsisi sadece alınan dokudaki hastalığın iyi ya da kötü huylu olduğunu söyler. Bu bize yeterse ince iğne biyopsisi son derece yararlıdır.
  2. Kalın iğne biyopsisi ya da tru cut biyopsi (doku biyopsisi)
    Bu iğneler sadece hücre ya da sıvı değil ince bir doku parçası da alır. Bu parçanın kesin tanı koyma ihtimali daha yüksek biyopsi tekrarlanma ihtimali daha azdır.

Doku almak için kullanılan iğneler genellikle 1 mm inceliğindedir. Alınan dokular çok incedir ancak bunlar ile hastalığa ya da tümöre tanı koyma şansı vardır.

İğne biyopsi

Kalın iğne biyopsisinin en önemli dezavantajı alındığı dokuya göre kana ihtimalinin biraz daha fazla olmasıdır. Her bir organ ve tümör tipinde bu farklılık göstermekle birlikte bu oran %1-2 arasında değişir. Kanama ihtimali nedeniyle tüm kalın iğne biyopsilerinden sonra bir kaç saat hastanede gözlem altında tutulur ve kanama olmadığı kesinleşirse hasta evine gönderilir.

Bölümümüzde hemen tüm biyopsiler kalın iğne ile doku biyopsisi olarak yapılır. Bu şekilde alınan parçanın kesin tanı koyma ihtimali yükselmiş olur, tekrar biyopsi gerekmesi ihtimali en aza düşer.


Biyopsi

Koç Üniversitesi Hastanesi, Davutpaşa Caddesi No:4 34010 Topkapı, İstanbul, Türkiye

0850 250 8 250   Çağrı Numarasından Girişimsel Radyoloji Bölümü