Rahim Miyomu ve Tedavisi

Rahim miyomları iyi huylu tümörlerdir. Rahimde yerleştikleri bölgeye göre değişik isimlendirilirler.

Rahim miyomu nedir ?

Rahim miyomu, rahim dokusundan köken alan iyi huylu bir tümördür. Rahim miyomları kadın üreme organlarının en sık rastlanan tümörüdür. 35 yaşın üzerindeki her üç kadının birinde miyom saptanır. Bir ya da birden fazla olabilir. Büyüklükleri 1 ile 20 cm arasında değişir. Miyom bazen fibroid, leyomiyom, veya fibromiyom olarak da adlandırılabilir. Genellikle rahim içinde aynı anda birden fazla miyom bulunur, bazen aynı rahimde onlarca miyom olabilir. Kadınlık hormonu olarak bilinen östrojen, miyomların büyümesine yol açar. Bu nedenle miyomlar genellikle üreme çağında ve hamilelikte daha fazla büyürler, menapoz da ise genellikle küçülür.

Rahim miyomları iyi huylu tümörlerdir. Rahimde yerleştikleri bölgeye göre değişik isimlendirilir.

Rahimde miyomların görünümü

Rahim miyom tedavisi

Bu hastalık öncelikle kadın doğum uzmanlarının uğraştığı bir hastalıktır.

Eğer kitleler fazla büyümüyor, yakınma oluşturmuyorsa ve hastanın yaşı menopoza yakınsa miyomlar için herhangi bir tedavi gerekmeyebilir. Çünkü menopozda östrojen hormonu etkisi azaldığı için genellikle küçülür ve bazen kaybolur.

Hastaların önemli bir kısmında ağrı, sık idrara çıkma, adet kanamasında artma ve kansızlık gibi şikayetler vardır ve tedavi gerektirir. Tedavi kararı verilirken miyomların sayısı, büyüklüğü ve büyüme eğilimi (önceden küçüktü şimdi daha büyüyor gibi), hastanın yaşı gibi değişik faktörler de göz önüne alınmalıdır.

Rahim miyomlarında hormon Tedavisi

Bu tedavide, hastaya hormon verilerek menapoza girmesi sağlanır. Böylece, miyomlarda küçülme ve miyomu besleyen damarlarda incelme olabilir. Ancak hormon tedavisi kesildiğinde, kitleler hızla büyürler ve damarları da hızla eski haline döner. Ayrıca kullanılan hormon ilaçları uzun süre kullanılırsa, hastada kemik erimesi görülebilir.

Miyomun ameliyatla çıkarılması (Miyomektomi)

Genel anestezi altında rahimdeki miyomların ameliyatla çıkarılmasıdır. Bu şekilde, ameliyatsız rahim alınmadan tedavi sağlar. Böylece özellikle genç bayanlarda doğurganlık korunabilir. Miyomektomi, genellikle karından açık ameliyat şeklinde yapılır, ancak kapalı ameliyat yöntemleri de vardır.

Rahimde çok sayıda miyom tümörü olan hastalarda, miyomektomi ameliyatı daha uzun sürer, kan kaybı daha fazla olur ve ameliyattan sonra ağrı ve diğer komplikasyonlara daha fazla rastlanır. Ameliyattan sonra hastanede kalış süresi histerektomiden bile fazla olabilir. Çok sayıda tümörü olan hastalarda, ameliyatla tüm tümörleri temizlemek güç olabilir, ayrıca hangi tümörün hasta şikayetlerine yol açtığını saptamak da zorlaşır. Bu nedenle bu tür hastalarda, ameliyat başarıyla yapılsa bile hastaların yaklaşık %20-25 inde hasta şikayetleri tekrarlar ve ikinci bir ameliyat (genellikle histerektomi) gerekebilir.

Miyomlarla birlikte rahimin ameliyatla çıkarılması (Histerektomi)

Genel anestezi altında rahimin tümü ameliyatla dışarı alınır. Hasta eğer 40 yaşın üzerindeyse, genellikle yumurtalıkların da alınması tercih edilmektedir. Genellikle, çok sayıda miyomu olan, menapoza girmiş ya da artık hiçbir şekilde hamilelik istemeyen hastalarda uygulanır.

Miyom Embolizasyonu

Embolizasyon kelime olarak "anjiyografi ile bir damarın tıkanması" işlemidir. Miyom embolizasyonu miyomların anjioy ile besleyici damarlarını tıkayarak yapılan ameliyatsız bir anjiyografi tedavisidir. Girişimsel Radyoloji uzmanı yani bizler tarafından yapılır. Bu anjiyo tedavisi kasık ya da kol damarından girilerek yapılır.

Miyom embolizasyonu tedavisinin hangi hasta grubunda yapıldığı, ameliyata göre avantaj ve dezavantajları da miyom embolizasyonu sayfasında anlatılmıştır.

MİYOM EMBOLİZASYONU

Embolizasyon Tedavisi

Koç Üniversitesi Hastanesi, Davutpaşa Caddesi No:4 34010 Topkapı, İstanbul, Türkiye

0850 250 8 250   Çağrı Numarasından Girişimsel Radyoloji Bölümü