Böbrek Damar Tıkanıklığı (Renal arter stenozu)

Böbrek damar darlığında en sık kullanılan tedavi yöntemi anjiyografi ile tedavidir.

Böbrek damar tıkanıklığı (renal arter stenozu)

Halk arasında böbrek damar tıkanıklığı olarak geçse de böbrek damarlarında sıklıkla gördüğümüz ve tedavi ettiğimiz durum böbrek damarlarında tam tıkanma olmadan sadece daralma olmasıdır. Buna renal arter stenozu adı verilir.

Damarda daralma ya da tıkanıklık bir çok atardamar hastalığında olduğu gibi damar sertliği ya da damar kireçlenmesine bağlıdır. Bu tıkanıklık ya da daralma bazen hiç bir sorun yaratmaz ve tedavi gerektirmez. Bazı durumlarda ise tedavi gerekir.

Renal arter darlığı aslında damar sertliğine bağlı daralma ya da tıkanıklıkları olan (örneğin koroner arter darlığı, bacak damar tıkanıklığı gibi) insanlarda rastlantısal olarak da bulunabilir. Bunların br çoğunda tedavi gerekemez.

Renal arter darlığı aslında damar sertliğine bağlı daralma ya da tıkanıklıkları olan (örneğin koroner arter darlığı, bacak damar tıkanıklığı gibi) insanlarda rastlantısal olarak da bulunabilir. Bunların br çoğunda tedavi gerekemez.

Resimde renal arterler yani böbrek damarlarında daralma izleniyor. Bu daralma mutlaka tedavi gerektirmez. Bazı durumlarda tedavi gerektirir ve en iyi tedavisi stent yerleştirilmesidir.

Böbrek Damar Darlığı

Böbrek damar darlığının stent yerleştirilerek tedavisi

Her damar tıkanıklığı tedavi gerektirmez diye belirttik. Böbrek damarlarında tedavi kararında bir çok faktör göz önünde bulundurulur.

Renal arter stenozu ne zaman tedavi gerektirmez?

Eğer böbrek damarında daralama ya da tıkanma var ama hastaya hiç zarar vermiyorsa tedavi gerekmez.

Renal arter stenozu ne zaman tedavi edilmelidir?

  • Damardaki darlık böbrek fonksiyonlarını kötüleştiriyor ise yani üre ya da kreatinin seviyesinde yükselme varsa
  • Hastanın hipertansiyonu varsa ve 3 ilaç kullanmasına rağmen kontrol edilemiyorsa
  • Hastanın hipertansiyonu varsa ve sistolik yani büyük tansiyon 20 mmHg üstüne çıkıyorsa
  • Hipertansiyon varsa ve son dönmede daha kötüleşti ya da yükseldi ise
  • Hipertansiyon genç yaşta ortaya çıktı ise (20-40 yaş arası)

Bu durumlara renovasküler hipertansiyon adı verilir. Yani hipertansiyonun sebebi muhtemel böbrek damar daralması ya da tıkanmasıdır. Ancak bu tüm hipertansiyonlu hastaların %2 si kadardır. Bu nedenle her hipertansiyonu olan kişide damarda sorun bulunursa tedavi gerekmez.

Renal arter stenozuna stent tedavisi

Böbrek damar darlığında en sık kullanılan tedavi yöntemi anjiyografi ile tedavidir. Bu tedavi vücudun diğer bölgelerinde yapılan stent tedavileri ile hemen hemen aynıdır. Bu nedenle anjiyografi ile damar darlık ve tıkanmalarının tedavisi bölümündeki bilgilere başvurabilirsiniz.

Renal arter stenozuna stent yerleştirilmesi

Damar içindeki stent görünümü

Böbrek damarında daralma açılırsa tansiyonun daha kontrollü hale gelmesi ya da tam geçmesi beklenir. Bir de böbrek fonksiyonlarının yani kreatinin ve üre değerlerinin kötüleşmemesi ve bazı durumlarda iyileşmese beklenir.


Damar Tıkanıklığı

Koç Üniversitesi Hastanesi, Davutpaşa Caddesi No:4 34010 Topkapı, İstanbul, Türkiye

0850 250 8 250   Çağrı Numarasından Girişimsel Radyoloji Bölümü